100% VEGANSK & CRUELTY FREE

Varukorgen är tom

Betalningsinformation


KLARNA CHECKOUT


Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst.


En finess med Klarna Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. De betalningsmetoder som kan erbjudas är faktura, delbetalning, kortbetalning eller banköverföring. Alla är lika säkra. Genom att tillhandahålla eller begära information i Klarna Checkout, godkänner du våra användarvillkor och vår användning av din personliga information enligt beskrivningen nedan.


Klarna Checkout Användarvillkor


Genom att använda Klarna Checkout godkänner du Klarna Bank AB (publ):s (556737-0431, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm), "Klarna", villkor såsom de framgår nedan, inklusive eventuella bilagor eller annat material vartill hänvisas ("Villkoren"). 


I och med att du anger eller efterfrågar information börjar du använda Klarna Checkout. Därigenom har du också godkänt vår behandling av dina personuppgifter, inklusive möjligheten för oss att överföra uppgifterna till tredje part eller för behandling utanför EU/EES-området. 


För att få använda Klarna Checkout måste du vara minst 15 år.


Identifiering, anpassning och riskbedömning


För att säkert kunna identifiera dig och förhindra obehörigt nyttjande eller missbruk av Klarna Checkout, samt för att uppfylla kraven enligt god kreditgivningssed behöver Klarna säkerställa din identitet.


Klarna inhämtar tilläggsinformation såsom personnummer, namn och adress samt, vid val av kreditalternativ, kreditinformation från olika leverantörer.


Klarna behöver även använda den information som du kan ha lämnat vid tidigare köp, allmänt tillgänglig information på internet samt information om hur du tidigare har uppfyllt våra betalningsvillkor, för att göra en riskbedömning.


Klarna Checkout anpassar automatiskt riskbedömningen, och därmed utformningen av tjänsten, för varje gång du använder tjänsten och du behöver inte ange mer information än nödvändigt.


I vissa fall visas tidigare angiven och av Klarna godkänd adress till dig så snart du uppgivit din e-postadress och ditt postnummer. Den godkända adressen får endast användas i syfte att förifylla adressuppgifterna i direkt samband med ett köp. 


Genom att slutföra köpet bekräftar du din identitet och korrekt leveransadress.


Betalning, avgifter


Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. 


Aktuella betalningsalternativ som för närvarande kan komma att erbjudas genom Klarna Checkout är:


• faktura

• kreditkonto

• kortbetalning

• direktbetalning via bank


– Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där som är möjligt.

– Vid betalning med faktura gäller Klarnas vid var tid gällande fakturavillkor: 14 dagars kredit.

– En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Detta enligt gällande regler för inkasso och vid var tid fastställd dröjsmålsränta.

– Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ. Se de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer för mer information.

– Klarna kan när som helst lägga till eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

– När du slutför ett köp via Klarna Checkout, ingår du och Klarna ett avtal där Klarna bl.a. garanterar att du inte behöver betala om du inte får dina varor. Klarna ersätter samtidigt butiken för det du handlat och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har.


Användning


Klarna är innehavare av samtliga rättigheter till Klarna Checkout. Som användare får du bara använda tjänsten på avsett sätt för att genomföra köp, tills vidare och i enlighet med gällande villkor.


Om du tidigare har handlat med Klarna Checkout och därigenom angivit din adress kommer din adress automatiskt att förifyllas så fort du anger din e-postadress och postnummer.


Du kan närsomhelst avsäga dig den här funktionen genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@klarna.se eller genom att välja det alternativet direkt i Klarna Checkout.


Försäkran


Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande.


Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning.


Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.


Missbruk


Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Klarna Checkout i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Klarna som missbruk.


All information relaterad till missbruk eller misstänkt missbruk av Klarna Checkout, exempelvis genom angivande av felaktiga eller vilseledande uppgifter, sparas och används för framtida riskbedömningar och för att skydda inblandade parter.


Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Klarna Checkout. Din efterlevnad av Villkoren och enskilda betalningsvillkor för Klarnas tjänster påverkar också riskbedömningen vid användning av Klarna Checkout och därmed din möjlighet att använda dig av alla betalningsalternativen.


Personuppgifter


Klarna och dess samarbetspartners behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en förenklad betalning via Klarna Checkout och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång du använder Klarnas tjänster.


Klarna behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa din identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för våra särskilt utvalda partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt.


Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Följande är exempel på personuppgifter som Klarna behandlar:


• Kontaktinformation - namn, adress, e-postadress, telefonnummer m.m.

• Personnummer

• Betalningsinformation – kortnummer, fakturainformation m.m.

• Finansiell information – t.ex. information om inkomst och eventuella betalningsanmärkningar (används i de fall det tas en kreditupplysning)

• Artikelinformation – uppgifter avseende de köp du gör

• Historisk information – uppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.

• Information om din dator/enhet – IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m.m.


Allmänt tillgänglig information på internet


Personnummer används för identifiering och som kundnummer i kundhanteringssyfte i Klarnas system.


Om du tidigare har använt Klarna kan det finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål.


Klarna kommer att använda eventuell sådan information för att säkerställa din identitet och förenkla din användning av Klarna Checkout. Klarna kan även komma att använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t.ex. SMS och e-post) i kontakterna med dig.

Klarna kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom Klarnas företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivs här.

För administrativa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas ut till den e-handlare där du gjort ditt inköp samt till våra särskilt utvalda partners för kundanalys och marknadsföring.

Vidare kan uppgifter komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkasso-företag eller motsvarande. Uppgifterna kan även komma att överföras för behandling utanför EU/EES- området till en stat som inte har samma nivå på skyddet för personuppgifter. Klarna värnar om skyddet för personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna.

Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation.

Klarna är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Se även Klarnas Privacy Statement för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling. Ytterligare information kan också erhållas genom att kontakta Klarna på dataskydd@klarna.se

Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av dina personuppgifter på sätt som har beskrivits här, inklusive eventuell överföring till annat företag eller till stat utanför EU/EES-området, samt möjligheten att använda elektronisk kommunikation vid t.ex. marknadsföring.


Cookies


Klarna använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från Klarnas webbserver och som sparas av din webbläsare för att ge dig tillgång till olika funktioner. Klarna använder cookies bl.a. i syfte att anpassa Klarna Checkout efter dig och för interna analyser av hur vår webbplats används. Cookies kan inte skada din dator. Se vidare Klarnas Klarna Privacy Statement för närmare information om hur Klarna använder cookies.


Genom att använda Klarna Checkout godkänner du vår användning av cookies.


Ändringar, tillägg och övriga Tjänster


Klarna ändrar och förbättrar hela tiden tjänsterna och förbehåller sig rätten att ändra Villkoren för den vidare användningen av Klarna Checkout. Läs därför alltid igenom Villkoren inför varje nytt köp.

För övriga tjänster som Klarna tillhandahåller gäller Klarnas vid var tid gällande villkor och prislista för sådana tjänster. Villkor och prislista finns tillgängliga på www.klarna.se.

Om det visar sig att ett visst villkor inte är verkställbart skall detta inte påverka några andra villkor.


Klagomål


Om du är missnöjd ber vi dig att först kontakta Klarnas kundservice. De vill gärna reda ut problem eller missförstånd som har uppstått och kan också ta vidare dina synpunkter.

Om du fortfarande är missnöjd med det svar du fick från oss, rekommenderar vi dig att skicka en skriftlig begäran om handläggning till Klarnas kundombudsman som är klagomålsansvarig på Klarna. Kundombudsmannen kommer då, på ett opartiskt sätt, se över ärendet noggrant och göra en ny bedömning.

Den skriftliga begäran ska innehålla komplett information om ärendet. Kundombudet behöver veta vad som skett i dina tidigare kontakter med oss, en beskrivning av varför du inte är nöjd och hur du skulle vilja att vi löste ditt ärende. Du kommer få svar så fort ett slutgiltigt beslut har fattats, men senast inom 10 arbetsdagar.

Är du inte heller nöjd med kundombudets beslut behöver du ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol. Hos Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, www.konsumenternas.se, kan du få kostnadsfri rådgivning. Du kan också vända dig till konsumentvägledaren i din kommun.

Ha i åtanke att vårt kundombud endast ser över ärenden som tidigare hanterats av Klarnas kundservice. Är det här första gången du hör av dig om ditt ärende, ber vi dig i stället att vända dig hit. För att vårt kundombud ska ha möjlighet att se över ditt klagomål behöver du fylla i informationen nedan.


Uppsägning


Rätten för dig att använda Klarna Checkout kvarstår tills dess att någon av parterna säger upp den. Sådan uppsägning har omedelbar effekt men påverkar inte villkor och skyldigheter för genomförda köp (obetalda fakturor, avgifter m.m.) eller rätten att behandla personuppgifter på det sätt som framgår ovan.

Denna sidan använder cookies. Se vår cookiepolicy för mer information.
TILLÅT COOKIES
Signa upp dig på vårt nyhetsbrev och få 20% rabatt på ditt första köp!